• Wpisów: 33
  • Średnio co: 77 dni
  • Ostatni wpis: 304 dni temu, 12:12
  • Licznik odwiedzin: 8 681 / 2642 dni
 
pustyportfel
 
Oczywiście pytanie zadane w tytule niniejszego tekstu ma dość przewrotny charakter. Tak, obcokrajowiec może zaciągnąć kredyt gotówkowy w Polsce, gdyż obowiązujące u nas przepisy (przynajmniej w zakresie prawa bankowego) nikogo nie dyskryminują. Rzecz jasna trzeba pamiętać, że cudzoziemcy będą musieli przedstawić nieco inną dokumentację niż nasi rodacy, ale jest to oczywiste, biorąc pod uwagę nasze przepisy, szczegóły znajdziesz na www.17bankow.com.

Polak i cudzoziemiec – te same warunki, inna rzeczywistość
Zaciągnięcie kredytu gotówkowego przez cudzoziemca nie jest problemem i zazwyczaj obwarowane jest tym samym zakresem obostrzeń, co w przypadku naszych rodaków. Istotne będą zatem otrzymywane dochody (a zwłaszcza ich wysokość), czas pracy, rodzaj umowy na którą cudzoziemiec jest zatrudniony i bieżące koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Pamiętajmy, że są to regulacje obowiązujące w przypadku banków. Innymi kryteriami mogą się sugerować firmy pożyczkowe, których te przepisy nie obowiązują. Często zdarza się, że pożyczki oferowane cudzoziemcom są z reguły wyższe, niż w przypadku polskich wnioskodawców. Niestety, jest to efekt regulacji firm prywatnych, które mają pełne prawo do takiego a nie innego traktowania swoich Klientów.

Banki – jaką dokumentację należy przedstawić?
Każdy cudzoziemiec chcący zaciągnąć kredyt gotówkowy w Polsce, musi przedstawić dwa rodzaje dokumentów. Pierwszym ich rodzajem są dokumenty poświadczające dochody Klientów. W zasadzie jest to dokładnie ta sama dokumentacja, którą muszą przedstawić nasi rodacy. Chodzi tu oczywiście o zaświadczenie o dochodach, ewentualny wyciąg z konta bankowego i skan dowodu osobistego (z obydwu stron). Do drugiej grupy należy dokumentacja, która jest już stricte związana ze statusem narodowościowym danej osoby. Mowa tu oczywiście o:

pozwoleniu na zatrudnienie cudzoziemca, które wydawane jest pracodawcy przez właściwy organ wojewódzki (najczęściej wojewodę),

karcie stałego, lub czasowego pobytu – jest ona niezbędna każdemu wnioskodawcy, zainteresowanemu kredytem gotówkowym, aczkolwiek w przypadku większości banków, dana osoba będzie musiała znajdować się na terenie naszego kraju przez co najmniej 12 miesięcy,

meldunku, który musi obowiązywać na terenie naszego kraju, aczkolwiek nie wymaga się, by wnioskodawca posiadał własne mieszkanie (może przedstawić umowę najmu),

numerze PESEL.

Osoba, która chce zaciągnąć kredyt w danym banku, musi też pamiętać o tym, że przedstawienie powyższej dokumentacji może okazać się niewystarczające. Dlatego przed dokładnym przeanalizowaniem oferty banku i złożeniem wniosku, należy zapoznać się z wymaganą przezeń dokumentacją.

Jaka praca, taki kredyt
Pozostałe czynniki, które decydują o korzystnym rozpatrzeniu przez bank wniosku kredytowego, praktycznie pozostają bez zmian. Największe szanse na jego uzyskanie mają ci cudzoziemcy, którzy w miarę dużo zarabiają, są zatrudnieni na umowę o pracę i mieszkają już bardzo długo w naszym kraju. Nie bez znaczenia jest też pozytywna historia kredytowa, która podobnie jak zdolność do spłaty zobowiązania, będzie decydować o pozytywnej decyzji kredytowej. Nie zapominajmy też, że w najlepszej sytuacji będą te osoby, które mieszkają w naszym kraju wraz ze swymi rodzinami i wraz z nimi uzyskują dochody na swoje gospodarstwo domowe. Oczywiście w takiej sytuacji należy też przedstawić ważny odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego i zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez małżona (opcjonalnie PIT, lub wyciąg z banku).

Nie możesz dodać komentarza.